فصل دهم کتاب اول

1.           طبقه بندی یعنی چه؟ وقتی چیزهای مختلف را به سبب شباهت آنها در گروه های جداگانه قرار می دهیم در حقیقت آنها را طبقه بندی کرده ایم

2.           بهترین طبقه بندی چیست؟ بهترین طبقه بندی آن است که کاربرد بیشتری داشته باشد

3.           برای طبقه بندی توجه به چه عاملی ضروری است؟ براي طبقه بندي موجودات زنده بايد ويژگيهايي را انتخاب كنيم كه در ميان دسته اي از آنها مشترك بوده و بتواند آن گروه را از بقيه جدا كند.

4.           کلید شناسایی چیست؟ كليدهاي شناسايي، مجموعه اي از پرسش هاست كه براساس ويژگيهاي جانداران تهيه شده و به كمك آنها مي توان نام جانداران را پيدا كرد.

5.           کلیدهای شناسایی بر چه اساسی انتخاب می شود؟ بر اساس ویژگی های مشترک

6.           خصوصیت اصلی جانوران چیست؟ اما همه ي جانوران پرسلولي هستند و هيچكدام توانايي غذاسازي ندارند.

7.           از نظر نوع زیستگاه جانوران به چند دسته تقسیم می شوند.نام ببرید؟2 دسته،آبزی وخشکی زی

8.           جانوران از نظر داشتن اسکلت به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید؟3 دسته،فاقد اسکلت،دارای اسکلت داخلی،دارای اسکلت خارجی

9.           اسکلت جانوران دارای چند نوع است نام ببرید؟3 نوع،داخلی و خارجی

10.     اسکلت خارجی جانوران چگونه ساخته می شود؟ از ترشح مواد سخت تشکیل می شود.

11.     اسکلت خارجی جانوران چه وظایفی دارد؟ محافظت بدن در محیطهای خیلی خشک یاآبی،کمک به دفاع بدن

12.     وظیفه اسکلت داخلی جانوران چیست؟تکیه گاه ماهیچه ها،محافظت از اندامهایی مانند مغز و قلب

13.     چرا ما به ماده و انرژی نیاز داریم و آنرا از کجا بدست می آوریم؟ هر جانوري براي آنكه بتواند رشد كند و فعاليت هاي لازم را انجام بدهد، نياز به ماده و انرژي دارد. ماده و انرژي از راه غذا خوردن به بدن مي رسد.

14.     انواع روش تهیه ی غذا در جانوران را نام ببرید؟ شکارچی،انگلی،همزیستی

15.     جانوران چرا به اکسیژن نیاز دارند؟ همه جانوران براي تجزيه كردن مواد غذايي در داخل سلول هاي خود، به اكسيژن نياز دارند

16.     چرا دستگاه تنفسی جانوران با یکدیگر متفاوت است؟ چون بعضی در آب و برخی در خاک زندگی می کنند.

17.     کارامدترین دستگاه تنفس متعلق به چه جانوری است؟ پرندگان

فصل یازدهم کتاب اول

1.           جانوران به چند گروه تقسیم می شوند؟2گروه ،بی مهره هاو مهره داران

2.           خصوصیات بی مهرگان چیست؟یا اسکلت ندارند و یا اسکلات خارجی دراند(از جنس آهک یا سیلیس)

3.           خصوصیت مهره داران چیست؟دارای اسکلت از جنس استخوان یا غضروفند

4.           بی مهرگان به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید؟6 گروه،اسفنج ها،کیسه تنان،بند پایان،نرم تنان،کرمهاو خارپوستان

5.           مهره داران  به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید؟5گروه،ماهی ها،دوزیستان،خزندگان،پرندگان و پستانداران

6.           اسفنجها در کجا زندگی می کنند؟دردریاها،اما اقسامی هم ساکن آب شیرین هستند.

7.           خصوصیات اسفنجها چیست؟وسیله ی حرکتی ندارند،شکل معین ندارند

8.           ساده ترین گروه جانوران چیست؟اسفنج ها

9.           اسفنجها چگونه تغذیه می کنند؟سطح بدن اسفنج پر از سوراخ است. آبي كه از راه اين سوراخ ها وارد حفره ي وسط بدن مي شود. مواد غذايي را هم به سلول هاي اسفنج مي رساند.

10.     کیسه تنان را از نظر ساختمانی تشریح کنید؟دارای چندین نوع سلولند،اندام و دستگاه ندارند.

11.     کیسه تنان را چرا به این نام می خوانند؟بدن کیسه مانند آنها

12.     چند نوع کیسه تن نام ببرید؟مرجان،شقایق دریایی،عروس دریایی وهیدر

13.     بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد و چه خصوصیتی دارد؟مرجانها،دارای اسکلت آهکی هستند

14.     کیسه تنان در کجا زندگی می کنند؟دردریاهای گرم وکم عمق

15.     کرم ها در کجا زندگی می کنند؟كرم ها در آب هاي شور، شيرين، خاك بدن گياهان و جانوران زندگي مي كنند.

16.     خصوصیت ساختمانی کرم ها چیست؟همه ي كرم ها بدني نرم و بدون اسكلت دارند.

17.     انواع کرم ها را با ذکر مثال نام ببرید؟حلقوي(کرم خاکی)‌لوله اي(اسکاریس) و پهن(کرم کدو)

18.     نرم تنان در کجا زندگی می کنند؟اکثرادر آب زندگی می کنند

19.     پوشش بدن نرم تنان چه نام دارد و از چه جنسی است؟صدف،آهک

20.     چند نوع نرم تن نام ببرید؟هشت پا،دو کفه ای،ولیسه

21.     بندپایان را چرا به این نام می خوانند؟چون بدن و اندام های حرکتی آنها بند بند است

22.     فراوان ترین بی مهره ها چه نام دارد؟بند پایان به ویژه حشرات

23.     بند پایان در کجا زندگی می کنند؟در آب،روی خشکی و داخل خاک

24.     بند پایان را بر چه اساسی دسته بندی می کنند؟از روی تعداد پاها،شاخکهاو قطعات بدنی

25.     انواع گروه های بند پایان را نام ببرید؟عنکبوتیان،حشرات،سخت پوستان وهزارپایان

26.     خصوصیت عنکبوتی ها را بگویید و چند نمونه مثال بزنید؟همگی بدن بدن دو قسمتی دارند،هشت پا دارند،چشم ساده دارند،شاخک ندارندونیش توخالی دارندمانند کنه وعقرب

27.     خصوصیت حشرات را بگویید و چند نمونه مثال بزنید؟بدنی سه قسمتی دارند،6 پا دارند،شاخک دارند مانند سنجاقک و ملخ

28.     سخت پوستان در کجا زندگی می کنند و چند نمونه مثال بزنید؟در دریاها زندگی می کنندمانندخرخاکی و خرچنگ پهن

29.     کدام گروه بند پایان کمترین تعداد را در بین دیگر بند پایان دارد نام ببرید؟هزارپایان

30.     نقش چشم ساده و مرکب حشرات چیست؟چشم ساده برای تشخیص نور وتاریکی و چشم مرکب از تعدادزیادی عدسی درست شده اند و رنگ را می بیند

31.     دگردیسی را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید؟به مجموعه تغییراتی که جانوران از حالت تخم تا تبدیل شدن به جانداربالغ طی می کنند را دگردیسی می گویند.کامل وناقص

32.     فرق دگردیسی کامل با ناقص چیست؟دگردیسی کامل شامل چهار مرحله می باشد(تخم،کرم نواری،شفیره

،حشره ی کامل)ودگردیسی ناقص سه مرحله می باشد(تخم،نمف،حشره بالغ)

33.     خار پوستان در کجا زندگی می کنند؟دردریاهای گرم

34.     خارپوستان چگونه تغذیه می کنند؟در بدن آن ها، آب درمسيرهاي خاصي حركت مي كند و نيازهاي سلول را تأمين مي كند.

35.     چند نمونه خارپوست مثال بزنید؟توتیا،لاله ی دریایی،خیاردریایی،ستاره ی دریایی

36.     ماهی ها از نظر اسکلت به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید و مثال بزنید؟ 2دسته ،استخوانی مانند ماهی آزادو غضروفی مانند ماهی خاویار

37.     چه امکاناتی ماهی ها را برای زندگی در آب آماده کرده است ؟ داشتن آبشش و باله

38.     پولک چیست؟ پولک به نوع خاصی از فلس گفته می شود.

39.     حلقه های رشد ماهی چیست ودر کجا قرار دارد؟به حلقه های درروی پولک های ماهی قرار داردو نقشش تعیین کننده ی سن ماهی است.

40.     خط جانبی چیست و چه کاری برای ماهی انجام می دهد؟در پهلوی ماهی قرار دارد و نقشش اندام حسی برای شناسایی محیط اطراف است.

41.     مثانه هوادار چیست و چه نقشی در بدن ماهی دارد؟مثانه ی هوادار یا بادکنک شنا اندامی است که درون شکم ماهی قرار داردودر حفظ تعادل به او کمک می کند.

42.     چرا دوزیستان را به این نام می خوانند؟نوزاد آن ها مراحل اول رشد را در آب طي مي كند، اما چون بعداً آبشش آنها تبديل به شش مي شود، جانورا بايد بقيه ي زندگي را در خشكي بگذراند

43.     چند نمونه دوزیست نام ببرید؟وزغ،قورباغه،سمندر

44.     نوزاد قورباغه را با قورباغه بالغ از نظر تغذیه مقایسه کنید؟نوزادان قورباغه گياه خوارند. اما جانور بالغ، گوشت خوار است

45.     چرا قورباغه تنفس پوستی دارد؟شش قورباغه ها كوچك است و نياز جانور را رفع نمي كند. به اين علت، قورباغه ها تنفس پوستي هم دارند.

46.     خصوصیت خزندگان را نام ببرید؟بدن خزندگان با صفحات يا پولك هاي سخت پوشيده شده است. دست ها و پاهاي خزنده كوتاه اند، خزندگان تخم هايي با پوسته ي نرم و قابل انعطاف مي گذارند.

47.     چرا خزندگان را به این نام می خوانند؟دست ها و پاهاي خزنده كوتاه اند، بنابراين جانور، در هنگام حركت شكم خود را روي زمين مي كشاند.

48.     خزندگانی که نسلشان منقرض شده است چه نام دارد؟دایناسور

49.     خصوصیات پرندگان را بگویید؟بدن پرنده ها از پر پوشيده شده است،  استخوان ها پرحفره اندو خونگرمند.

50.     نقش پر پرندگان چیست؟پر، كه سبك و مقاوم است همه بدن را گرم نگه مي دارد، هم به سبك شدن بدن و پرواز كمك مي كند

51.     پرندگان از چه لحاظ با هم متفاوت هستند؟بدن، پاها، منقار

52.     چرا استخوان پرندگان پر حفره است؟چنين ساختماني علاوه بر استحكام زياد، بدن را نيز سبك مي كنند

53.     دو خصوصیتی که پرندگان را در پرواز کمک می کند را نام ببرید؟استخوان ها پرحفره و9 کیسه ی هوایی

54.     انواع اندام حرکتی پستانداران را نام ببرید؟کف رو،پنجه رو،ناخن رو

55.     خصوصیت کلی پستانداران را بگویید؟بدن اين جانوران از مو، پشم يا كرك پوشيده شده است. بيشتر آن ها بچه زا هستند و جنين غذاي خود را از خون مادر مي گيرد. همه پستانداران غده هاي شيري دارند و شير غذاي نوزدان است. قدرت يادگيري اين جانوران زياد است.

فصل دوازدهم  کتاب اول

1.           لینه گیاهان را بر چه اساسی طبقه بندی کرد؟لينه شكل و ساختمان گل و دانه ي گياهان را وسيله ي طبقه بندي آن ها قرار داد

2.           امروزه گیاهان بر چه اساسی طبقه بندی می شوند؟بر اساس داشتن و نداشتن آوند طبقه بندي مي كنند

3.           آوند چیست؟آوندها مسير حركت مواد مختلف در گياهانند

4.           گیاهان بر اساس داشتن آوند بر چند گروه تقسیم می شوند؟نام ببرید.دو گروه ،آونددار،بدون آوند

5.           اجزاءگروه بدون آوند گیاهان کیانند؟خزه ها

6.           گیاهان آوند دار بر اساس دانه به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید؟2 گروه ،دانه دار و بدون دانه

7.           خزه چه خصوصیتی دارد؟ریشه،ساقه و برگ واقعی ندارند

8.           سرخس چه خصوسیتی دارد؟ریشه،ساقه و برگ دارند اما گل ندارند

9.           خصوصیت بازدانگان را بگویید؟دانه ها روی پولک مخروط ها قرار دارند

10.     خصوصیت نهاندانگان را بنویسید؟دانه ها داخل میوه پنهان است

11.     اندام غیر حقیقی خزه چیستند؟خزه ها، رشته هاي باريكي دارند كه به جاي ريشه عمل مي كنند. اجزاي كوچك سبز و برگ مانندي هم دارند كه دور بخشي به شكل ساقه قرار گرفته اند.

12.     خزه چگونه تولید مثل می کند؟از رویش هاگ

13.     هاگ چیست؟هاگ سلولي است كه مي تواند به تنهايي رشد كرده و جاندار كاملي را تشكيل دهد.

14.     خزه ها کجا زندگی می کنند؟در مکانهای مرطوب

15.     فرق سرخس با گیاهان گلدار چیست؟ سرخس فقط گل ندارند

16.     فرق سرخس با خزه چیست؟سرخس ها ریشه،ساقه و برگ دارند.

17.     شباهت سرخس با خزه چیست؟هردو با هاگ تولید مثل می کنند.

18.     سرخسهادر کجا زندگی می کنند؟آن ها را در كنار استخر، جويها و اطراف چاهها مي توان يافت.

19.     هاگینه چیست؟هر برآمدگي كه هاگينه نام دارد، مجموعه ي هاگدان هايي است كه داخل هر كدام تعداد بسيار زيادي هاگ وجود دارد.

20.     قدیمیترین درختنان امروزی متعلق به چه گروهی هستند. نام ببرید؟قديمي ترين درختان امروزي روي زمين، از بازدانه ها هستند. مانند کاج و سرو

21.     چرا گیاهان بازدانه را مخروط دار می نامند؟كاج و سرو ها گل نمي دهند، اما به جاي آن مخروط هايي دارند كه دانه ها در درون آن ها رشد مي كنند. به همين علت آن ها گياهان مخروط دار مي گويند.

22.   چند کاربرد چوب درخت کاج را نام ببرید؟درختان كاج از جمله مهم ترين درختان هستند. تيرهاي سه پايه ي برق و تلفن،‌اگر چوبي باشند، از تنه ي درختان كاج اند. تخته ي لازم براي بسياري از كارهاي نجاري و جعبه سازي را هم از چوب كاج تهيه مي كنند. از چوب و شيره هاي كاج مواد صنعتي مختلفي مي سازند كه فيلم عكاسي، الكل، استون و مواديكه در تهيه ي صابون، رنگ و بعضي از داروها به كار مي رود، از آن جمله است.  

23.     فراوانترین و گوناگونترین گیاهان روی زمین چه نام دارند؟گیاهان گلدار

24.     اجزاء گیاهان نهاندانه را نام ببرید؟ریشه ساقه وبرگ وگل ومیوه و دانه

25.     گیاهان گلدار از نظر لپه به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید؟دو گروه ،تک لپه و دولپه

26.     چگونه می توان یک گیاه تک لپه را از یک گیاه دو لپه تشخیص داد؟گیاهان تک لپه گلبرگشان مضربی از سه است،آوندهایشان در ساقه پراکنده است و برگهایشان رگبرگ موازی دارد.

27.     اندام رویای گیاه را نام ببرید؟ریشه ،ساقه و برگ

28.     اندام زایای گیاه را نام ببرید؟گل و میوه

29.     وظیفه ی اندام رویا و زایای گیاه را نام ببرید؟

اندام رویا:اين اندام ها با جذب آب و مواد لازم، انتقال آن ها به سلول هاي غذا ساز و سپس رساندن مواد غذايي ساخته شده به همه سلول هاي گياه باعث رشد آن مي شوند

 اندام زایا:تشكيل دانه و پراكنده شدن آن براي رشد گياه جديد را به عهده دارند.

30.     وظایف اصلی ریشه را نام ببرید؟ريشه گياه را محكم در خاك نگه مي دارد، كار اصلي ريشه ،‌جذب آب و مواد لازم براي غذاسازي گياه در برگ است

31.     تارهای کشنده چیستند و چه نقشی در گیاه دارند؟تارهاي كشنده كه مانند مو هستند. آب و مواد معدني را جذب مي كند تا آن ها را به برگ برساند.

32.     کارهای اصلی ساقه را نام ببرید؟شاخه ها و برگ ها را روي خود نگه مي دارند. آب و نمك هاي جذب شده از زمين را به برگ ها مي رسانند.

33.     کارهای جانبی ساقه را نام ببرید؟نيشكر نوعي ساقه است كه مقدار زيادي ماده ي قندي را در خود نگه مي داردودر کاکتوس عمل غذا سازی را برعهده دارد.

34.     انواع آوند در گیاهان را نام ببرید؟آوند چوبی وآبکش

35.     نقش آوند چوبی و آبکش در گیاه چیست؟آوندهاي چوبي آب و مواد معدني (شيره خام) را از ريشه به برگ مي رسانند. آوندهاي آبكش دار مواد غذايي ساخته شده در برگ ( شيره پرورده) را از آن جا به همه سلولها مي برند.

36.     شیره خام و پرورده را تعریف کنید؟به آب و مواد معدني (شيره خام)وبه مواد غذايي ساخته شده در برگ ( شيره پرورده)

37.     تعداد و قطر آوندهای چوبی و آبکش را با هم مقایسه کنید؟تعداد و قطر آوندهاي چوبي بيشتر از آوندهاي آبكش است.

38.   وظیفه جوانه های جانبی و انتهایی ساقه چیست؟در ساقه هاي چوبي،‌جوانه هايي در اطراف و انتهاي ساقه وجود دارد كه رشد طولي ساقه برعهده آن هاست.

39.     کدام گیاهان رشد قطری هم دارند؟گیاهان چوبی

40.     و ظیفه ی رشد قطری گیاه بر عهده ی کیست؟بدلیل زیاد شدن آوندها

41.     دو گیاه که ساقه ی زیر زمینی هستند را نام ببرید؟سیب زمینی و پیاز

42.     کارخانه ی غذا سازی گیاه کجاست؟برگ

43.     محل غذاسازی گیاه کجاست و درچه اندامی از گیاه قرار دارد؟سبزینه یا کلرفیل که در برگ قرار دارد.

44.     روزنه چیست؟در کجا قرار دارد وچه نقشی دارد؟در پوسته نازكي كه پشت و روي برگ را مي پوشاند، سوراخ هاي بسيار ريزي به نام روزنه وجود دارد كه. سلول هاي وسط برگ از اين راه كربن دي اكسيدهوا را براي عمل غذاسازي و اكسيژن را براي تنفس مي گيرند

45.   رگبرگ چیست وچه نقشی در گیاه دارد؟ رگ برگ ها، مجموعه آوندها بوده و به آوندهاي ساقه و ريشه متصل اند.ونقششان انتقال مواد است

46.     دمبرگ و پهنک چیستند؟دم برگ قسمتي است كه برگ به وسيله آن ساقه متصل مي شود. پهنك قسمت سطح برگ را معمولاً نازك است مي گويند.

47.     برگ ساده و مرکب را تعریف کنید؟اگر برگ فقط يك دم برگ داشته باشد، آن را ساده مي گويند. اما در بعضي از گياهان، به هر دم برگ تعدادي برگچه متصل است. در اين حال برگ را مركب مي نامند.

48.     سبزی رنگ برگ به چه دلیل است؟به علت وجود کلرفیل

49.     علت تغییر رنگ برگ درختان در پاییز چیست؟در فصل پاییز سبزینه تجزیه می شود ولی مواد زرد و نارنجی درون برگ تجزیه نمی شود و رنگ برگ تغییر می کند.

50.     سبزینه در کدام قسمت برگ یافت می شود؟درون کلرو پلاست

51.     کلروفیل چیست؟هر كلروفيل، ملكول شيميايي است كه مانند سرآشپز تهيه غذا را به عهده دارد

52.     فتوسنتزرا تعریف کنید؟عمل غذا سازی گیاهان را فتوسنتز می نامند.

53.     مواد اولیه برای عمل فتوسنتز چه نام دارد؟آب ونورخورشید و کربن دی اکسید

54.     محصول عمل فتوسنتز چیست؟اکسیژن وموادقندی

****

یک پله بالاتر

1.           نداشتن آوند در خزه ها چه تفاوتی بین این گیاهان و گیاهان آونددار به وجود می آورد؟باعث کوتاه شدن گیاه می شود.

فصل سیزدهم کتاب اول

1.                       میکروب چیست؟به جانداران ذره بینی که فقط با میکروسکوپ دیده می شوند میکروب می گویند.

2.                       کلونی چیست؟اجتماع میکروبها را کلونی می گویند.

3.                       منظور از میزبان چیست؟‌ميكروب ها براي يافتن محيط مناسب خود ممكن است وارد بدن انسان، جانوران ، گياهان و يا ميكروب هاي ديگر شوند. در اين حال ميكروب، انگلي و جانداري كه وارد آن شده ميزبان است

4.                       راههای آسیب رساندن میکروب ها را نام ببرید؟استفاده از مواد بدن میزبان،تولید سم

5.                       مراحل یک بیماری میکروبی سخت را نام ببرید؟جای گیری،حاد،نقاهت

6.                       جاگیری یعنی چه؟ اول مرحله جاي گيري است كه طي آن ميكروب وارد بدن مي شود و خود را به جاي مناسب رشد مي رساند.اين مرحله ممكن است كوتاه يا دراز باشد.

7.                       منظور از مرحله حاد چیست؟دوم مرحله حاد است كه شخص بيمارمي شود و همه ي نشانه هاي بيماري ظاهر مي شوند. در اين مرحله،مبارزه بدن و ميكروب به اوج خود مي رسد

8.                       منظور از مرحله نقاهت چیست؟در اين مرحله بدن رفته رفته توانايي خود را باز مي يابد.

9.                       به چه بیماری مزمن می گویند با ذکر مثال شرح دهید؟بعضي از بيماريهاي ميكروبي مرحله ي حاد ندارند. در اين گونه بيماريها، پس از آنكه علامت هاي بيماري ظاهر شد، مبارزه ميكروب و بدن به كندي صورت مي گيرد و اين مبارزه مدت ها به طول مي انجامد. در طي اين مدت نه بدن مي تواند ميكروب ها را از بين ببرد و نه ميكروب، بيماري را از پاي در مي آورد. اين گونه بيماري ها را مزمن مي گويند. سل غالباً بيماري مزمن است.

10.                 آغازیان چه نوع جاندارانی هستند؟اين جانداران موجودات ساده اي هستند كه برخي از آن تك سلولي

و ميكروسكوپي اند. بعضي از اين جانداران زندگي آزاد دارند ، بعضي انگل اند، و برخي با داشتن سبزينه غذاسازي مي كنند.

11.                 آغازیان به چه اشکالی دیده می شوند؟بعضي در اطراف بدن خود مژك هاي فراوان دارند. برخي فقط يك يا دو رشته دراز دارند و به كمك آن شنا مي كنند. بعضي هم كم تحرك اند.

12.                 محیط زیست آغازیان چگونه است؟هم انگلند و هم زندگی آزاد دارند

13.                 دلایل اهمیت آغازیان را نام ببرید؟اين جانداران غذاي ماهها و بسياري از جانوران ساكن آب هستند.
بعضي از اقسام اين آغازيان ، پوسته هاي سختي در اطراف سلول خود دارند كه بعد از مرگ جاندار اين پوسته ها روي هم رسوب مي كنند و منابع معدني با ارزشي را مي سازند. بعضي از اين آغازيان در تهيه داروها و مواد غذايي نقش دارند. گروهي از آنها سبزينه داشته و از توليد كننده هاي محيط زيست به حساب مي آيند.البته اقسام بيماريزا هم در ميان اين گروه وجود دارد.

14.                 دو بیماری نام ببریدکه عامل به وجودآورنده ی آن آغازیان باشند؟در تولید بیماری مالاریاو اسهال خونی نقش دارد

15.                 عامل کپک زدن میوه چیست؟قارچ ها

16.               بعضی از موارد استفاده ی قارچ های مفید را نام ببرید؟در توليد مواد غذايي و شيميايي، ايجاد طعم خوراكي ها، توليد داروها و دفع آفت هاي گياهي مؤثرند.

17.                 سه مورد از ویژگی های قارچ هارا نام ببرید؟قارچ ها سبزينه ندارند. در بين قارچ ها انواع تك سلولي فراوان است. قارچ ها در محيط هاي متفاوتي رشد مي كنند

18.                 مخمر چیست؟گروهی از قارچ های ذره بینی که بعضی از مواد غذایی را تخمیر می کنند

19.                 علت ورآمدن خمیر نانوایی چیست؟وجود مخمر درخمیر باعث تولید گاز کربن دی اکسید و ور آمدن نام می شود.

20.                 باکتری چیست؟دسته ای از میکروبها هستند که انواع مفید ومضر ازآنها قابل مشاهده است.

21.                 اشکال مختلف باکتری را نام ببرید؟میله ای،کروی وفنر مانند

22.                 باکتری های غذا ساز غذای خود را چگونه تأمین می کنند؟به کمک ماده ای شیمیایی مانند سبزینه

23.                 باکتری های انگل غذای خود را چگونه تأمین می کنند؟در سطح یا درون بدن کسی که میزبان است زندگی می کنند.

24.                 باکتری های کودرست غذای خود را چگونه تأمین می کنند؟در روی جسد یا باقی ماندهی جانداران قرار می گیرند و از تجربه آن برای خود غذا تهیه می کنند.

25.               کخ با استفاده از چه اصولی ثابت کرد باکتری ها بیماری زا هستند؟1 ميكروبي كه احتمالاً عامل بيماري است بايد به تعداد زياد در بدن بيمار يافت شود.2 اين ميكروب را بايد بتوان بدست آورد و پرورش داد3 ميكروب پرورش داده شده بايد بتواند در صورت وارد شدن به بدن يك فرد سالم، شبيه همان بيماري ايجاد كند.4 بايد امكان پرورش درباره ميكروب هم وجود داشته باشد.  

26.                 علت فاسد شدن غذا چیست؟علت فاسد شدن هم رشد و توليد مثل باكتريها و توليد شدن مواد زايد و سمي توسط آنها ست.

27.               ویروس چیست؟موجودي را در نظر مي گيريد كه نه رشد مي كند، نه غذا مي خورد و نه تنفس مي كند. اما مي تواند شبيه خودش را به وجود آورد. چنين موجودي را كه نه زنده است و نه غيرزنده . ويروس مي نامند.

28.                 چرا ویروس را انگل اجباری می گویند؟بايد دانست كه هر ويروس فقط هنگامي مي تواند توليد مثل كند كه در داخل يك سلول زنده قرار گرفته باشد. در واقع ويروس ها انگل اجباري هستند

29.                 ویروس رادر کدام گروه از موجودات زنده جای می دهند؟چرا؟ويروس ها را در هيچكدام از گروههاي موجودات زنده جاي نمي دهند، زيرا سلول ندارند.

30.                 ساختمان یک ویروس شامل چه بخشهای است؟ در ساختمان هر ويروس معمولاً يك «پوسته پروتئيني» و يك مولكول بسيار درشت از «ماده وراثتي» يافت مي شود

31.                 ویروس از چه نظر به جانداران شبیه است؟توانایی تولید مثل

32.                 چرا مبارزه با ویروس از دیگر چانداران سختر است؟چون ویروس تنها زمانی فعال است که در درون سلول زنده باشد بنابراین مبارزه با ویروس مبارزه با سلول بیمار است.

****

یک پله بالاتر

1.                       اگر همه ی میکروبها کشته شوند،آیا به نظر شما وضع زندگی ما بهتر می شد یا بدتر؟دلیل بیاورید.

چون همه ی میکروبها مضر نیستند این کار به زیان ما می باشد.

2.                       بیسکویت را می توانیم بدون کپک زدگی تا مدتها نگهداریم اما نان را نمی توانیم نگهداریم چرا؟

چون نان مرطوب است و محیط مناسبی برای رشد میکروب است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 12:33  توسط سعید رفیعی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
در این وبلاگ سعی شده است که مطالبی مورد استفاده دانش آموزان و معلمان علوم ارائه شود

پیوندهای روزانه
دهکده آموزش
بیان اندیشه«کمال غلامعلی»
سازمان سنجش
وبلاگ کیوان آبنار
آقای مجید عبدالهی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم آبان ۱۳۹۴
هفته دوم مهر ۱۳۹۴
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۴
هفته سوم دی ۱۳۹۳
هفته دوم دی ۱۳۹۳
هفته اوّل مهر ۱۳۹۳
هفته چهارم تیر ۱۳۹۳
هفته سوم بهمن ۱۳۹۲
هفته دوم بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۲
هفته دوم دی ۱۳۹۲
هفته دوم آذر ۱۳۹۲
هفته اوّل آذر ۱۳۹۲
هفته چهارم آبان ۱۳۹۲
هفته اوّل آبان ۱۳۹۲
هفته چهارم مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل مهر ۱۳۹۲
هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۲
هفته چهارم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته دوم آذر ۱۳۹۱
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
هفته سوم فروردین ۱۳۹۱
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۰
هفته سوم اسفند ۱۳۹۰
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۰
هفته چهارم دی ۱۳۹۰
هفته سوم دی ۱۳۹۰
هفته اوّل دی ۱۳۹۰
هفته سوم آذر ۱۳۹۰
هفته اوّل آذر ۱۳۹۰
هفته سوم آبان ۱۳۹۰
هفته دوم آبان ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
آزمايشگاه مجازي«شيمي»
آزمايشگاه مجازي «زيست شناسي»
آزمايشگاه مجازي«زمين شناسي»
ازمايشگاه مجازي«فيزيك»
جدول ها
رایانه
خواص گیاهان
زندگی نامه دانشمندان
آیا می دانید؟
دستگاه های بدن
زمین شناسی
جانوران
سوالات و پاسخ سوالات علوم
آلبوم عکس
بیماری ها
پیوندها
گروه علوم تجربی شهرستان البرز- استان قزوین-خانوم صادقی پور
وب علمی پیمان
دخملای خوشمل
سایت المپیاد علوم قم
سایت رشد
سایت دانشنامه رشد
علوم و فناوری
دانستنی های علوم
راهنمای بارداری و بچه داری
جدول تناوبی
مدرسه غیر دولتی فرهنگ البرز
تخصصی دیجیتال«محمد منصوریان»
بانک مقالات زمین شناسی
بهترین معلم دنیا
تعیین تناسب قد و وزن
سایت تخصصی علوم تجربی
مدیریت آموزش و پرورش ابیک
وزارت آموزش و پرورش
آموزش علوم تجربی
شارژموبایل
راسخون
اپلود رایگان
بانک پاور پوینت ایران
علمی آموزشی
وبلاگ سرگار خانوم بابایی
زیست پژوهان گنبد کاووس
خانه تیتراژایران
'گروه علوم تجربی استان قزوین
ایستگاه علوم
دریافت مانده حساب بانک ملی
ایستگاه دانش
سایت آرزوها
ریاضیات سوم راهنمایی
در جستجوی علوم
وبلاگ خانوم سرور سلامی
علوم لشت نشا
::: بانک علوم ::: Science Bank :::
بهار علم«آموزشی فرهنگی»
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM